Our goal is to reverse engineer Wilma's client apps to create public and open-source client libraries.

OpenWilma libraries allow interacting with Wilma API and creating your own Wilma enabled applications using simple and secure libraries.
Tavoitteenamme on käänteismallintaa Wilman asiakassovellukset ja luoda niistä julkisia avoimen lähdekoodin kirjastoja.

OpenWilman kirjastot mahdollistavat Wilman ohjelmointirajapintaa (API) hyödyntävien sovellusten luomisen helppokäyttöisiä ja turvallisia kirjastoja hyödyntäen.
Наша цель - перепроектировать клиентские приложения Wilma для создания общедоступных клиентских библиотек с открытым исходным кодом.

Библиотеки OpenWilma позволяют взаимодействовать с Wilma и создавать собственные приложения с поддержкой Wilma, используя простые и безопасные библиотеки.

Libraries

Kirjastot

Библиотеки

OpenWilma/openwilma_js

NodeJS and Browser Library

NodeJS ja selain -kirjasto

Библиотека NodeJS и браузер

OpenWilma/openwilma_java

Java Library

Java-kirjasto

Библиотека Java

OpenWilma/openwilma.kotlin

Kotlin Library

Kotlin-kirjasto

Библиотека для Kotlin

OpenWilma/openwilma.swift

Swift Library

Swift-kirjasto

Библиотека для Swift

OpenWilma/openwilma_dotnet

.NET Library

.NET-kirjasto

Библиотека .NET